Archive for februar, 2013

Moj Rom: Trifun Dimić

Spadam među one koji su u Internet eru ušli koristeći Commodore Amiga 500. Tome je prethodila BBS era na eksternom modemu sa 2400 bauda. Interesantne ere, pune digitalnih pasija. U to vreme (1994-1997) sam se bavio pripremom štampe, Corel 4, i muke sa pausom i kimoto folijama, muke sa floppy disketama, kasnije smo tek prešli [...]

Posted by admin on februar 8th, 2013

Filed under povedanje | No Comments »